top of page

Leerstoornissen

Een leerstoornis is een probleem in het leren van vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen. De meest voorkomende leerstoornissen zijn:

- dyslexie (leesproblemen)

- dysorthografie (spelling- en schrijfproblemen)

- dyscalculie (rekenproblemen)


De meeste leerstoornissen worden opgemerkt op jonge leeftijd (eerste jaren van het lager onderwijs).

Tijdens therapie zal geprobeerd worden om de achterstand voor lezen, spelling en/of rekenen te verminderen. Wanneer het probleem hardnekkig blijkt te zijn, kan er sprake zijn van een leerstoornis. In samenspraak met het kind en de omgeving wordt dan gekeken welke hulpmiddelen aangeboden moeten worden (ReDiCoDi maatregelen).

bottom of page