top of page

Leerstoornissen

Een leerstoornis is een probleem in het leren van vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen. De meest voorkomende leerstoornissen zijn:

- dyslexie (leesproblemen)

- dysorthografie (spelling- en schrijfproblemen)

- dyscalculie (rekenproblemen)


De meeste leerstoornissen worden opgemerkt op jonge leeftijd (eerste jaren van het lager onderwijs).

bottom of page