top of page

Studiebegeleiding

Veel jongeren ervaren moeilijkheden bij het studeren . Ze weten niet goed hoe ze een bepaald vak moeten studeren, verliezen te veel tijd met het maken van samenvattingen, maken niet genoeg oefeningen, kunnen hun theorie niet toepassen,... 

Met behulp van studiebegeleiding leren ze hoe ze moeten studeren en hoe ze hun studietijd goed moeten benutten. Elke leerling is anders en heeft ook een andere aanpak nodig. Motivatie en inzet zijn primair om een goede samenwerking te verzekeren. 

bottom of page